Preekskets 26 September 2021 Ds Jacques – Volhard tot die Here weer kom


Teks:  Jakobus 5:7-20

Liedere:  150:1,2   155:1,2,3   601:1,3,4,5

Jakobus begin hierdie perikoop met die woorde daarom dan, om aan te toon dat sy volgende woorde ‘n afleiding is wat hy maak na aanleiding van wat hy die gemeente tot hier geleer het.  Tot hier het hy hulle baie praktiese raad gegee van wat van ‘n gelowiges verwag word. Hy gaan van die veronderstel uit dat ‘n mens opreg kan bely dat jy ‘n gelowige is sonder dat jou lewe ‘n getuienis van jou geloof is nie.  Daarom dan moet jy in hierdie oortuiging volhard tot die dag dat die Here terug kom om ons te kom haal.

Die beeld wat hy gebruik om vir ons die geduldig wag te beskryf, is van ‘n boer wat sy gewasse saai op die land en dan geduldig wag totdat die gewasse ryk raak en geoes kan word.  Aan die een kant besef ons dat die boer die proses nie kan verhaas nie.  Daar is ‘n vaste groeityd.  Die gewasse gaan nie vinniger ryp word omdat jy ongeduldig raak en dit probeer aanjaag nie.  So kan ons ook nie die wederkoms van Jesus verhaas deur ongeduldig te raak nie. 

Aan die ander kant sit die boer in hierdie maande wat hy wag ook nou nie en niks doen nie.  Alhoewel hy geduldig wag, is hy tog ook aktief en waaksaam aan die wag.  Hy moet sy landerye oppas.  Hy moet seker maak dat die onkruid nie buite beheer raak of dat siektes uitbreek en sy oes vernietig nie.  Soms moet hy die lande skoon maak om van die onkruid ontslae te raak.  Dan moet hy gif spyt om peste en siektes te keer.  Op ander kere word kunsmis toegedien.  Sommige lande word met die hulp van besproeiing nat gehou.  Sonder hierdie betrokkenheid van die boer kan hy nie verwag dat sy oes ‘n groot sukses gaan wees nie. 

So werk dit dan ook vir ons as gelowiges terwyl ons op die terugkoms van die Here wag.  Ons weet ons kan niks daaraan doen om dit te verhaas nie.  Maar terwyl ons besig is om geduldig te wag word daar van ons verwag om waaksaam te wees en om versigtig te wees hoe ons lewe.  Ons is ook aktief werksaam in God se landerye hier op aarde.  Wanneer Hy dan terugkom om ons te kom haal, gaan ons saam met Hom bly wees oor die oes wat vir Hom hier op aarde gereed staan.  Hy is by ons betrokke.  Hy nooi ons uit om in gebed met Hom te kommunikeer en onder Sy leiding te leef.