Preekskets 14 November 2021 Ds Floors Ellis – Daar is hoop in die Naam van Jesus


Skriflesing: Joh 1:12 + Joh 14:26 en verskeie ander tekste

Het u al agtergekom hoeveel klem die Bybel lê op – In die Naam van Jesus?

TWEE SAMBREEL-TEKSTE AS INLEIDING TOT – IN DIE NAAM VAN JESUS

Joh 1:12 Aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word. Vertrou Jesus soos ‘n kind, Hy is die deur na God.  Sy Naam maak my deel van die familie van God.

Joh 14:26 Wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees is die Voorspraak, die spesiale helper wat God aangestel het om God se geheue/gewete vir my te wees.  Hy herhinner my aan God se Woord en skryf dit ook in my hart.  Die Heilige Gees laat lewe my binne die grense van God se hart. Ek kan soveel dinge doen in die Naam van Jesus, ek fokus net op 2.

[1] GEBED IN DIE NAAM VAN JESUS

Joh 14:13 Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen. Gebed is ‘n gesprek, maar elke gesprek het ’n adres. Wat is die adres van my gebede=Abba Vader.  Om toegang te kry tot God, klop ek aan by die hemelse deur=adres van gebed, bid tot God. Op wie se gesag waag ek dit om aan te klop by die hemelse deur=In die Naam van Jesus. Aan die kruis het Hy vir my die reg verdien om te klop.  Die Naam van Jesus is my wagwoord/password. Om te vra in die Naam van Jesus is ‘n geweldige verantwoordelikheid, ek vra net dit wat Jesus van God sou vra. Hoe klop ek aan die hemelse deur=deur die Heilige Gees.

Rom 8:26:  Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. Ongeveer 7000 tale in die wêreld.  Die Heilige Gees vertaal my Afrikaanse/Engelse/Zulu/Russiese gebede in hemelse taal. Gebed=die middel waardeur ek met God praat.  Gebed=om in gehoorsame afhanklikheid met God te praat.  Gebed=om te vra wat God tevrede stel, Hom gelukkig maak.

Joh 16:23 Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie.  Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. Vra dit wat God se saak bevorder.  Vra dit wat tot voordeel van my naaste is.  Vra dit wat binne die wil/plan/doel van God is.  Vra dit wat jou sal help om om ‘n goeie kind van God te wees.  As ek so vra, is ek ‘n gelukkige, bly kind van God.

Mat 18:19 Verder verseker Ek julle: As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry.  Waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle. Afhanklik saam in die Naam van Jesus.  Gesamentlike gebed=handevat met ander in gebed. Saamstem oor saak waarvoor julle vra.  Daar is God teenwoordig, dit is verhoorde gebed.

1 Joh 3:22 Wat ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy goedvind. En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons sy Gees gegee.

1 Joh 5:13 Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.  En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra. Om in die Naam van Jesus te vra het alles te make met; Glo in en vertrou Jesus en liefde vir God en naaste na die voorbeeld van Jesus.  Dan is jy familie van Jesus.  Dan met die vrymoedigheid van ‘n kind vra in die Naam van Jesus.  Dan heerlike sekerheid, ek deel reeds in ewige lewe en die sekerheid deel ek met my naaste.  Gebed in die Naam van Jesus is ‘n wonderlike genadevoorreg.

[2] PREEK / GETUIG IN DIE NAAM VAN JESUS

Luk 24:47 In sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Wonderlikste voorreg=preek/getuig in Naam van Jesus dat ‘n sondige mens ‘n kind van God kan wees.

Hoe preek/getuig?

1 Pet 4:11 As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. God praat deur jou, mense sien en hoor Jesus in jou, amper sê, ek word so deursigtig dat mense dwarsdeur my kyk en Jesus in my sien.

Eseg 3:10 Hy het verder vir my gesê: Mens, onthou alles wat Ek vir jou sê, luister goed daarna en gaan na die ballinge toe, na jou volksgenote toe; spreek hulle aan, sê vir hulle wat Ek, die Here God, sê, of hulle luister of nie. Preek/getuig is om ‘n na-prater, na-aper van Jesus te wees.  Wees God se aap! Luister na die Woord van God.  Die Woord moet ‘n pad deur jou eie hart gaan.  Gaan sê dan eers op gesag van en in die Naam van Jesus.

Kol 3:17 En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. Daar is hoop in die Naam van Jesus.  Bid, preek, getuig in die Naam van Jesus.  Laat toe dat Jesus so in en deur jou werk.

Amen.