Preekskets 31 Desember 2021 Ds Floors Ellis – ‘n Danklied vir gebedsverhoring


Ps 116:1  Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede.  2 Hy het na my geluister toe ek Hom aangeroep het.  3 Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp, ek het benoud en bekommerd geword.  4 Toe het ek die Naam van die Here aangeroep: “Here, red my tog!”  5 Die Here is genadig en regverdig, ons God ontferm Hom oor ons.  6 Die Here beskerm die hulpeloses: ek was magteloos, maar Hy het my gered.  7 Ek moet nou tot rus kom, die Here het goed aan my gedoen: 8 U het my van die dood gered, U het ‘n einde gemaak aan my trane, U het gesorg dat ek nie weer struikel nie.  9 Ek kon voor die Here bly wandel in die land van die lewendes.  10 Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my 11 en toe ek in my vertwyfeling besef het: ek kan op geen mens staat maak nie.  12 Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my?  13 Met ‘n drankoffer sal ek van sy redding getuig en die Naam van die Here aanroep.  14 My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk.  15 Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.  16 Ek is u dienaar, Here, van my geboorte af is ek al u dienaar: U het my vry gemaak.  17 Ek wil U loof met ‘n dankoffer, ek wil die Naam van die Here aanroep.  18 My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, 19 in die voorhowe van die huis van die Here, binne-in jou, Jerusalem!  Prys die Here!

2021 … Byna 100,000 mense dood aan Covid in SA [geen gesin, familie, vriendekring, werkskring is gespaar nie].  Dis was ‘n jaar van korrupsie, ergste onluste en plundering in KZN en Gauteng in die geskiedenis.  Paulus se raad in Fil 3:13 – Maak jou los van dit wat agter, dis water onder deur die brug, en fokus op Jesus, Hy is jou toekoms.

Kan na die Ps kyk vanuit verskillende hoeke, ek kyk vanuit gebedsverhoringshoek.

Tema:  Danklied vir gebedsverhoring.

Noodkreet:  HELP [911; Namola; Crisis on Call se Help247].  In SA 11 amptelike tale. Ek is seker as jy in Menlynkompleks staan en skreeu:  HELP gaan 90%+ van die mense verstaan jy soek hulp.  Luister na die noodkreetgebed van vers 4:  Here, red my tog/Here, spaar my.

Jy al so ‘n noodkreetgebed met hart en siel gebid?  Die wonder is die Here hoor en verstaan die noodkreet in al 7000 wêreldtale, want die Heilige Gees vertaal elke denkbare taal in hemelse taal.

Daar is baie verklarings van wat die digter se nood is, een verklaring is hy was siek tot die dood toe.  Toe bid hy:  Here, red/spaar my lewe.  En God hoor en daarom sê vers 1:  Ek het die Here baie lief, Hy hoor my roep.  Dit laat my dadelik dink aan Gen 16:11; 13; 14. Hagar is swanger, in die woestyn, sy gaan beslis sterf, sy roep en God sien haar raak. Toe word die plek genoem El Roï=God sien en haar seuntjie wat later gebore word, word genoem Isma-El=God hoor.  Kom ons kyk na gebedsverhoring.

[1] DIE JAHWE GOD HOOR GELOWIGE GEBED

JAHWE=[party mense spreek dit verkeerdelik uit as JEHOWA].  JAHWE word in Afrikaans vertaal met HERE.  Die naam kom ‘n paar duisend keer in Bybel voor.  Die naam JAHWE was vir die Jood so heilig dat hulle dit nooit uitgespreek het nie.  Daarom het hulle in plaas van JAHWE, ADONAI gesê.  Toe Moses vir die Here sy naam vra by die brandende braambos, het Hy geantwoord:  JAHWE [Exo 3:14+15].  Dit beteken … Ek is, Ek is wat Ek is, Ek bestaan van alle tye tot alle tye, Ek is die Skepper-God wat was, wat is en wat altyd sal wees, die Alfa en die Omega.  In Ps 116 kom die Godsnaam Jahwe nie minder nie as 15 keer voor, so belangrik is dit vir die digter.

God kan nie anders nie, Hy is wat sy naam beteken.  Hy sien/hoor/beleef, want Hy het sy kinders gemaak en trek nooit weer sy hand terug van sy kinders nie.  Soek u bewyse …

Bewys-1:  Ps 116:1/2/5/6/7 God hoor; luister; ontferm; red; doen goed.

Bewys-2 [die grootste bewys]:  Kruis van Jesus.  God hoor die verlore mensdom roep, hoor my/jou en … Jesus sterf aan kruis en gevolg=nie die hel nie maar die hemel wag op ons.

Die Jahwe God hoor gelowige gebed!

[2] GOD STEL EISE

[2.1] Bid met geloofsvertroue.

Ps 116:1 Ek het die Here baie lief=geloofsvertroue

7 Ek moet nou tot rus kom=geloofsvertroue

10 Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my=geloofsvertroue

Jak 1:6 Maar ‘n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ‘n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. 7-8 So ‘n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie=geloofsvertroue.

Verloor jy moed as jy dit lees?  Weet u, ons Here is genadig, luister na nog ‘n teks.

Mark 9:22 As U tog miskien iets kan doen, kry ons jammer en help ons.  23 “ ‘As U iets kan doen,’ sê jy,” antwoord Jesus. “Vir die een wat glo, kan alles.”  24 “Ek glo,” roep die seun se pa dadelik uit. “Help my in my ongeloof=geloofsvertroue.

Dis ek en jy:  Ek glo Here, maar Here, help my tog asb in my ongeloof.  En die Here hoor my.  Hoe verklaar mens dit?  Met een woord=GENADE.

[2.2] Gehoorsaam die wil van God.

Ps 116:18 My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk, 19 in die voorhowe van die huis van die Here, binne-in jou, Jerusalem!

Dit is gehoorsaamheid aan die wil van God.  God is Vader, ek sy kind, daarom doen ek wat Hy van my vra, want Hy vra in liefde en wat Hy vra, is beide tot voordeel van myself en my medemens.

Joh 15:17 Dit beveel Ek julle: Julle moet mekaar liefhê!

Die Bybel is die geopenbaarde wil van God, dit wys die binnekant van God se hart en sy wil kan jy saamvat met een woord=LIEFDE.

1 Joh 5:14 En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. 15 En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.

Uitdrukking:  Binne die perke van die wet lê daar die grootste mate van vryheid.

Lewe binne die hart van God en geniet vryheid en deel in al sy beste gawes wat nodig is vir jou lewe.

[2.3] Gemeenskap

Ps 116:18 My geloftes aan die Here sal ek betaal in die teenwoordigheid van sy hele volk.

Die digter is saam met medegelowiges in die huis van die Here, gemeente saamwees is om eensgesind te wees, dit is kosbaar vir ons hemelse Vader.  Luister …

Mat 18:20 Waar twee of drie in my Naam saam is, daar is Ek by hulle.  Die Here luister ook na gesamentlike gebed [2/3/100/7000 mense].

[2.4] Dankbaarheid

Waarom eis God dankbaarheid, waarom is die digter so dankbaar?  Want ek is niks, ek het ook niks, ek verdien niks, alles is net genade.

Ps 116:17 Ek wil U loof met ‘n dankoffer, ek wil die Naam van die Here aanroep.

Ps 116: 19 Halleluja, prys die Here!  Waarom so dankbaar?  Luister …

Ps 116:15

1983 vertaling=Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie.

2020 vertaling=In die oë van die Here is die dood van sy troue volgelinge ‘n duur verlies.

Die Boodskap vertaling=Sy kinders is vir Hom baie werd.  Daarom laat Hy nie maklik toe dat een van hulle doodgaan nie.

Waarom so dankbaar?  Reeds talle redes genoem maar vir my is die uitstaande rede v15 se Hebreeuse bronteksvertaling …

Hebreeuse bronteksvertaling=Kosbaar is in die oë van die Here die dood van sy troue volgelinge.

My sterfdag is vir die Here kosbaar.  Van geboortedag af tot watter ouderdom ook al, roep die Here elke dag:  Kom, volg My, maar op my sterfdag sê die Here:  Welkom tuis in die plek wat Jesus vir jou voorberei het.  Aan die kruis het Jesus my gekoop en betaal, ek is Syne, en toe vaar Hy op om …

Joh 14:1 “Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2 In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. 3 En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. 4 En julle ken die weg na die plek waarheen Ek gaan.”  5 Tomas sê toe vir Hom: “Here, ons weet nie waarheen U gaan nie; hoe kan ons dan die weg daarheen ken?”  6 Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie.”

Jesus kom weer om my te kom haal, óf op my sterfdag óf met sy finale wederkoms. Daarom moet elke gebed van my in die eerste plek ‘n dankie-sê gebed wees.  Elke dag wat ek nog hier is, moet ek dankie-sê en dankie-doen en dankie-leef.

Praat elke dag van jou lewe met die Here …

In geloofsvertroue; Gehoorsaam sy wil vir jou lewe; Lewe in gemeenskap met God en jou naaste, Vat hande met mekaar.  En wees dankbaar:  Die dag as ek of my dierbare sterf, is my/sy/haar dood kosbaar vir die Here. Amen.