Preekskets 20 Maart 2022 Ds Floors Ellis – God is liefde


Tema:  God is liefde  (Mat 23:23-24)

Mag u na die boodskap die Here dank vir Jesus, sy Wet en sy Woord.

10 Gebooie [4=hoe @ God gedra + 6=hoe @ naaste gedra].

2 kliptafels geskryf met God se vingers, Moses breek die kliptafels, God doen dit oor. Die kliptafels is die enigste Bybel wat Israel het vir baie jare.

Wet=2 buitebladsye vd Bybel.  Die volledige Bybel=66 boeke is die binnebladsye wat jare later eers voltooi word.

Jesus vat 10 Gebooie so saam …

Mat 22:37 Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. 38 Dit is die grootste en die eerste gebod. 39 En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. 40 In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.

Joh 13:34 Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. 35 As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.

Mat 7:12 Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.

Rom 13:8 Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit.

Gal 6:2 Dra mekaar se laste, en gee op dié manier uitvoering aan die wet van Christus.

Nou gedeelte oor die wet wat ons baie maal mis lees.

Mat 23:13-36=7x ellende uitsprake [lees by die huis asb].

Fokus vandag net op 4de ellende uitspraak …

Mat 23:23-24  Ellende wag vir julle, Skrifgeleerdes en Fariseërs, Huigelaars! Julle gee tiendes van kruisement, anys en koljander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na: GEREGTIGHEID en BARMHARTIGHEID en BETROUBAARHEID.  Juis hierdie dinge moet ‘n mens doen en die ander nie nalaat nie. 24 Blinde leiers! Julle skep die muggie uit julle beker uit, maar julle sluk die kameel in.

Mat 23:23 Ellende wag vir julle:  Met wie praat Jesus hier?.. Jesus begin by die leiers wat moet voorloop.

Skrifgeleerdes/Skrifkenners/Joodse teoloë=ds+teologie professor.

Fariseërs/Joodse godsdienstige politieke party.

Huigelaars/Skynheiliges/Masker-voorgee-mense.

Jesus noem 3 groepe, pas ek/jy dalk by 1 vd groepe?

Jesus se beskuldiging=Gee getrou 10-des v nietigste deel v inkomste, werk tiende tot op naaste sent uit en selfs ook van julle kruie …

Kruisement=geurige plant=pepperment en ook anys/vinkel/koljander, u ken dit.

Kerkbyeenkomste, hou nougeset by die letter vd wet, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg/gewigtigste/belangrikste/kern vd wet, laat julle na …

[1] Geregtigheid=kom eers in regte verhouding met God [vertikale verhouding], glo dan met hele hart in God, vertrou Hom en …

Doen dan wat reg is aan naaste [horisontale verhouding], gun naaste regverdige kans.

Wees eerlik in alles, doen wat staan in …

Mat 7:12 sê:  Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen.  Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.

Kom u agter wat Jesus sê?  Hy gebruik die kruis as simbool.

NR-1=vertikale verhouding met God, dit reg, dan vloei alles verder vandaar af uit na

NR-2=horisontale verhouding met naaste, as die verhouding reg is, dan kyk ek en naaste saam op na God en bring eer aan Hom.

Eer jy God in alles?

[2] Barmhartigheid=dink dadelik aan gelykenis v barmhartige Samaritaan [Luk 10:30+].  Man/rowers/halfpad doodgeslaan.  Priester+Leviet maw kerk/kerkraad/ds hou verby maar Samaritaan, gehaat deur Jode stop en  …

Kry jammer/hart/verbind/medisyne/herberg/betaal.

Ontferming/meelewing/deernis/omgee/genade daar-wees/liefde in aksie, dis mos …

LB 526=Waar daar liefde is, en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer [Latyn=Ubi caritas et amor].

Vraag v wetsgeleerde aan Jesus was=wie is my naaste.  Nou leer Jesus die vraag is eintlik … vir wie is ek ‘n medemens=vir wie is ek Jesus.

Is jy Jesus vir ‘n medemens?

[3] Betroubaarheid=om jou woord gestand te doen, my woord is my eer/jy kan peil trek op my/my ja is ja, my nee is nee.

Uitdrukking=die waarheid maak vry …

Joh 8:31-32 Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; 32 en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.

Verstaan u?  Jesus is die Woord en die Waarheid, hou by die Woord=Jesus en by die waarheid=Jesus en jy is waarlik vry, maar …

Praat en lewe dan ook die waarheid na die voorbeeld van Jesus.

Jesus sê geregtigheid, barmhartigheid, betroubaarheid moet mens doen en ander moet ook nie nagelaat word nie.

Verder:  Julle is soos blinde gidse wat mense probeer lei met katastrofiese gevolge.

Figuurlik gesproke, julle sif ‘n muggie, wat as onrein beskou word [Lev 11:42] uit die drinkwater uit, maar is heeltemal tevrede om ‘n kameel in te sluk wat ook as onrein beskou word [Lev 11:4].

Julle het dubbele standaarde, julle spandeer al jul tyd en aandag aan onbenullige dinge en laat dit wat vir God belangrik is, buite rekening.

Vat saam:  Die les uit die gedeelte …

1 JOH 4:8+16=GOD IS LIEFDE

Uit liefde vir ons was daar ‘n kruis, nou eis God nie 1/10-de nie, maar 10/10-des.

Gee jouself, R/C, tyd, alles en word dan ‘n kanaal v God se liefde na naaste.

As jy weer die Bybel in jou hande vat, kyk mooi …

Buitebladsy=4 gebooie; Agterbladsy=6 gebooie; Tussenbladsye=66 liefdesbriewe vd Here aan sy kinders met net een boodskap … God is liefde en daarom is ons sy kanale van liefde.