Preekskets 27 Maart 2022 Ds Jacques – Laat ons onsself rein hou voor die Here


Teks:  2 Korintiërs 6:14-7:1

Liedere:  213:1,2   255:1,2   223:1,2,3

Paulus ontvang nuus oor die gemeente in Korinte.  Hierdie nuus is nie positief nie en ontstel hom.  Hierdie gemeente wat uit Jode en nie-Jode saamgestel is, het is besig om van die waarheid af te dwaal.  Daar is ‘n moeilikheidmaker wat Paulus se gesag bevraagteken  Hy is besig om die mense te verwar.  Verder is dit vir hulle moeilik om in die stad te lewe waar hulle nie te lank gelede nie, hulself nog besig gehou het met die Joodse geloof of die veelgodedom van die Grieke.  Nou leef hulle in ‘n stad waar die mense wat nie Christene is nie steeds in hul ou gebruike en tradisies volhard.  Die gelowiges sien hierdie mense en dit verwar hulle en maak dit vir hulle moeilik om getrou en gehoorsaam aan God te bly.

Paulus waarsku hulle nou in hierdie brief dat hulle nie kan toelaat dat lig en duisternis met mekaar vermeng nie.  Dit is nie moontlik nie.  ‘n Os en ‘n esel kan nie in dieselfde juk trek nie.  Hulle word deur hierdie brief daaraan herinner dat gelowiges geroep word om hul lewe in gehoorsaamheid aan God te leef.  Die gelowiges wat hierdie brief ontvang moet seker maak dat hulle volledig gebreek het met hul ou lewe.  Daar moet ‘n duidelike onderskeid tussen die ou en die nuwe lewe wees.  En dan moet hulle heilig lewe.  Gelowiges en ongelowiges leef nie dieselfde lewe nie.

Gelowiges moet eerstens ‘n belydenis van hul geloof doen en hiermee aandui dat hulle vir die nuwe lewe gekies het.  Daarna moet gelowiges hulself afsonder van die duisternis van hierdie wêreld.  Vir hom is dit baie belangrik dat gelowiges sal besef dat gelowiges nou die tempel van die Here is.  Soos wat die Jode in die Ou Testament groot erns daarmee gemaak het om die tempel as gereinigdes te nader.  Hulle sou dit nooit durf waag om hul offers te bring as hulle voor hul siel weet dat hulle hulself nie reg hiervoor voorberei het nie. 

Nou moet gelowiges besef dat ons liggame die tempel van God is en daarom moet gelowiges hul lewens as lewende offers vir Hom leef.  Ons moet met dieselfde toewyding na hierdie tempel omsien, dit heilig hou en afsonder van die duisternis van hierdie wêreld.  Dan maak ons Vader die volgende belofte aan ons:  Ek sal julle aanraak en julle Vader wees.  Net soos die gemeente van Korinte hiertoe geroep word, word ons vandag steeds hiertoe geroep.  Kom ons ondersoek onsself in hierdie lydenstyd.  Laat ons besef ons is die tempel van die Here.  Daarom breek ons met ons ou lewens, sonder ons onsself af en leef as die heiliges van die Here.