Preekskets 6 Junie 2022 Ds Jacques – Ons is getuies van God se genesing


Teks:  Fil 2:12-16

Liedere:  271:1,2  Hal 392:1,4,5  244: 1,3,4  439:1,2

Die Bybel is geskryf vir gelowige mense.  ‘n Mens sal ‘n groot fout maak as ‘n mens dink dat die Bybel vir ongelowige mense geskryf is.  Die Ou Testament vertel van die verbondsvolk van die Here.  Die Nuwe Testament vertel ons van die dissipels se pad saam met Jesus, die eerste gemeentes en die briewe wat aan die eerste gemeentes geskryf is om hulle te leer hoe hulle as navolgers van Jesus moet leef.  Die leser word gewys op God se verhouding met Sy verbondsvolk en gelowiges se identiteit in Jesus.

In hierdie brief skryf Paulus nou aan die gelowiges in Filippense hoe hulle as lewende getuies in die samelewing moet leef, sodat hulle die oortuiging wat hulle in hul harte het sal kan oordra aan die gemeenskap. Die gemeente en die kerk vandag bevind haar in ‘n bepaalde konteks.  Paulus beskryf hierdie konteks as ‘n omgewing wat uit ‘n krom en ontaarde geslag bestaan. 

In hierdie konteks word gelowiges dan geroep om as verloste mense te leef.  “Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe.”  Paulus roep die mense op om die regte dinge te doen, ook wanneer hy nie by hulle is nie.  Hulle moet verantwoordelikheid neem omdat hulle verloste mense is.  Hulle is verantwoordelik vir hul eie geestelike groei en heiligmaking.  Dis immers God wat hulle gewillig en bekwaam maak om Sy wil uit te voer. 

Gelowiges moet so leef dat hulle die Lig wat in hulle is uitdra.  Dit is die Heilige Gees wat dit moontlik maak.  Indien dit nie gebeur nie, tas gelowiges die geloofwaardigheid van die Evangelie aan.  As gelowiges die heeltyd mor en kla word ‘n dowwe lig uitgekaats.  So ‘n lig sal verseker nie die samelewing raak nie.

Gelowiges moet by God se droom vir die wêreld inkoop.  God wil hê gelowiges moet die Woord van Lewe uitdra.  Hy wil vir ons ‘n toekoms en ‘n verwagting gee.  Daarom moet gelowiges vir die verandering bid, maar ook help waar ons kan, om dit te sien gebeur. 

Ons moet, met die hulp van die Heilige Gees, lewende getuies van die nuwe lewe wat Jesus moontlik gemaak het word.  Ons moet ons verbeel hoe ‘n land kan lyk waar elke gelowige aan die Woord gehoorsaam raak en Sy Lig begin uitdra, oorgegee aan die transformerende krag van die Heilige Gees.  Waarom moet dit net by verbeel bly?  Dis dan God se droom.  Kon ons vertrou God en skakel by hierdie droom van God in.