Preekskets 20 November 2022 Ds Jacques – Om Jesus in ons wêreld te sien


Teks:  2 Kor 3:1-18

Liedere: 571:1,2,4  521:1,2   355:1,2

Wat beteken dit om ‘n Christen te wees?  Of wat is die minimum vereistes wat nodig is om ‘n persoon as ‘n Christen te ag?  Verseker is die eerste ding wat moet gebeur, dat die persoon sy of haar sondigheid voor die Here bely en dan vir Jesus as sy of haar Saligmaker aanvaar.  Gewoonlik is die reaksie van so ‘n persoon hierna dan om meer kerklik betrokke te raak:  Eredienste meer gereeld by te woon, dalk ‘n dankoffer bydrae te maak, stiltetyd meer ernstig op te neem en in die algemeen daagliks teen die sonde te stry. 

Dit is wonderlik en dit is baie noodsaaklik, maar is dit al?  Is dit al waartoe gelowiges geroep word?  Want as dit al is, is geloof maar ‘n baie individualistiese saak.  Dit gaan eintlik maar net oor my en my geloof.  En dit kan tog nooit al wees waartoe ons geroep word nie.  Ons opdrag in hierdie wêreld is tog dat Sy liefde meer sigbaar moet word in die wêreld en meer mense se lewens verander moet word.  Om dit te kan regkry, gebruik God vir ons.  Ons is Sy gestuurdes, Sy hande en voete in hierdie wêreld.

God seën ons almal met talente en gawes en dit is ons verantwoordelikheid om dit tot uitbreiding van Sy koninkryk te ontwikkel.  Hy gee dit vir ons, maar nie sodat ons dit net vir onsself moet hou nie.  Ons moet daarmee woeker.  Dis ononderhandelbaar.  Ons ontvang so baie van die Here, maar ons ontvang nie net nie, ons word ook daarmee toegerus om te gaan dien:  Om vir God te gaan doen.  Ons moet God in die wêreld sigbaar maak.  Ons moet wys dat ons Hom ken en dat Hy ons verander het.  Ons is die aanbevelingsbriewe van God vir die wêreld.  Sy genade en liefde is op ons harte geskryf en ons moet dit vir die wêreld wys.  God maak ons vir hierdie taak bekwaam.  Dis ‘n boodskap van heerlikheid.  Dis soos wanneer ‘n persoon kleurblind is en hy of sy skielik ‘n bril opsit waarmee die persoon die eerste keer die volheid van die kleurspektrum kan beleef.  Ons taak is om dit vir ‘n duister wêreld te wys.  Kom ons getuig van die heerlikheid van God wat ons in ons het.  Hy verwag dit van ons.