Europa


Post-Christenskap of pre-herlewing?  Geen ander kontinent is vir so ‘n lang tydperk aan Christenskap.  En tog maak sekularisme, pluralisme en materialisme dit baie moeilik om as Christene te getuig.  Maar God is aan die beweeg.  ‘n Kerk word elke 7 dae in Frankryk geplant en 12 kerke per maand in Spanje.  Die nuwe generasie is meer bewus van die leegheid van ‘n materialistiese leefstyl.  Laas Mei het 13 000 Duitse tieners saamgetrek vir ‘n Christival.  Oor die kontinent sien ons ligte op flikker in die duisternis.  Bid asseblief dat God hierdie flikkerende ligte sal laat opvlam in herlewing.  www.is.gd/wb101