Bedieningsleiers


Bedieningsleiers verenig met die doel om die Groot Opdrag teen 2033 te voltooi:  OP 5 en 6 Desember het twee dosyn leiers, wat belangrike denominasies, para-kerklike netwerk en evangeliese bedienings van oor die wêreld verteenwoordig saamgekom in gebed, In die verbintenis en ooreenkoms tot samewerking, is besluit om hul ervaring en insigte saam te voeg om een doel, naamlik die vervulling van die Groot Opdrag, in die volgende dekade te bereik. Met die afskop in Junie vanjaar in Amsterdam, glo hullle dis moontlik om te Evangelie teen 2033 na elke persoon op aarde te bring.  www.is.gd/ wb104