DMM’s (“Discipleship Making Movements)


God is aan die beweeg.  DMM’s is bewegings wat deur God begin is.  Hierdie beweging toon groter groei in lande as die populasie groei en terselfdertyd word gemeenskappe getransformeer.  In hierdie bewegings word dissipels spiritueel opgelei om in omgewings te werk waar gelowiges dit as vanselfsprekend beskou om:  1) Jesus te volg, 2) ander te leer om Jesus te volg, en 3) om uit te reik na ander.  Ongeveer 90% van nuwe bewegings wat in die laaste 10 jaar begin is, het vanuit hierdie bewegings ontstaan, sonder dat Westerse kruis-kulturele werkers betrokke is.  Lees gerus waarmee God besig is in een van hierdie bewegings onder die Tuaregs in Niger.  www.is.gd/wb105