Preekskets 22 Januarie 2023 Ds Jacques – Vind die doel van jou lewe.


Teks:  Matteus 8:18-22

Liedere:  212: 1,2,3  309:1,2,3  440:1-4

Verskeie roepingsverhale word in die Bybel aangetref.  Dink maar net aan mense soos Abraham, Moses, Josua, om ‘n paar te noem.  Verskeie mense is as rigters, profete en konings geroep.  Soms het die Here met hierdie mense met ‘n droom gepraat, ander keer weer deur ‘n profeet.  Wat ons met sekerheid kan sê is dat nie een van hierdie figure in die Bybel onseker was dat hulle wel deur die Here geroep is nie.  Hulle mag dalk onwillig gewees het om die opdrag uit te voer.  Hulle het dalk ‘n hupstoot nodig gehad om te gaan doen wat die Here van hulle verwag het, maar nie een kon ontken dat hulle deur die Here besoek is en geroep is vir ‘n seker taak nie.

Die vraag wat ons onsself vandag moet afvra is:  Het God ‘n roeping vir elke mens, of is daar sekere uitgesoekte mense wat alleen geroepe is?  In die Ou Testament sien ons dat God individue roep en salf vir ‘n spesifieke taak.  Hierdie mense is dan deur die ander erken en gevolg.  Die geroepenes is deur die Gees vervul en hul gedrag het gewys dat die Here by hulle was.  Die ander mense was slegs volgelinge in die verhaal. 

Na die uitstorting van die Heilige Gees ontvang alle gelowiges die Gees.  Alle gelowiges word nou as getuies na die wêreld gestuur.  Dink maar net aan wat Jesus in Matteus 28:16-20 vir Sy dissipels leer.  Hulle moet na die wêreld gaan en alle mense onderrig, sodat hulle tot bekering kan kom en ook opgelei kan word om as nuwe gestuurdes in God se diens gaan staan.  Gelowiges het nou die globale opdrag ontvang om in diens van God te tree.  Tog kan ons die opdrag wat die Here aan ons gee, weerstaan.  Dit is dalk die rede waarom daar so baie nood in die wêreld is, maar so min arbeiders is wat gewillig is om die opdrag te gaan uitvoer.  Ook ons het vandag ‘n ekstra hupstoot nodig.  Ons is maar baie keer selfsugtig en gemaksugtig.  Ons voel dat die opofferings wat van ons gevra word, net te veel is.  Ons is soms maar lekker traag om gehoorsaam te wees.  Tog weet ons dat God altyd vir ons iets beters ingedagte het.  Nie altyd makliker nie, maar verseker beter saam met Hom.  As ons so ‘n bietjie dink oor ons roeping en doel, kan ons nie werklik anders as om vir die Here ja te sê en in Sy diens te tree nie.  Hier is ek Here, stuur my!