Preekskets 29 Januarie 2023 Ds Jacques – Vertrou die Here, en Hom alleen


Teks:  1 Kronieke 19 en 21:1-3

Liedere:  469:1,2   499:1,2   504:1,3,5

Selfvertroue is ‘n vreemde ding.  Ons almal smag daarna om genoeg selfvertroue te kan hê, om ons lewe met gemak te kan leef.  Ongelukkig is daar baie mense wat werklik met selfvertroue sukkel, wat net nie die vertroue in hulself het om te doen wat van hulle verwag word nie.  Aan die ander kant is daar weer die mense wat oorloop van selfvertroue.  Hul vertroue loop baie maklik oor in arrogansie.  Ek praat sommer van die onverstaanbaarheid van selfvertroue. 

Ook op geestelike gebied moet ons die nodige selfvertroue hê om te doen wat God van vra.  Sommige mense sukkel hiermee en ander is weer werklik baie arrogant:  Los alles aan my oor Here, ek sal sorg dat alles gebeur, teenoor iemand wat net vir niks kans sien nie. 

Dawid weet wat dit vra om homself in moeilike situasies te bevind en om dan te moet optree.  Hy moet die nodige selfvertroue hê om hierdie situasies te kan hanteer.  Soms lyk dinge vir hom oorweldigend en dan weet hy nie of hy daarvoor kans nie sien.  Gelukkig besef hy dan dat dit juis op sulke tye is dat hy na God kan draai en vir hulp vra.  Dis op sulke tye dat hy verklaar dat hy sy vertroue in God en God alleen plaas.  So word daar in vandag se teks beskryf hoe sy weermag teen ‘n vyand veg wat hom van twee kante af aanval en hoe hy dit reg kry om die oorwinning te behaal.  Alleenlik deur op die Here te vertrou en dan met selfvertroue te gaan doen wat hy moes.

Ongelukkig gebeur daar net daarna iets baie slegs.  Dawid besluit om al sy soldate te tel om seker te maak hoe sterk hy nou werklik is.  Skielik beweeg hy weg van vertroue op die Here, na ‘n posisie waar hy arrogant raak en dink dat dit eintlik hy is wat met sy sterk weermag oorwinnings behaal.  Die volk word gestraf en Dawid word berispe.  Sien u hoe maklik kan ‘n mens tussen moedeloosheid, selfvertroue, vertroue en arrogansie rondbeweeg. 

Mag hierdie verhaal van Dawid ons daaraan herinner dat dit ‘n groot sonde voor die Here is om te veel van jouself te dink.  Om te dink dat dit jou bekwaamheid is wat suksesse waarborg. God bly in beheer.  Vertrou op Hom en Hom alleen.