Preekskets 5 Maart 2023 Ds Jacques – Ons is deel van ‘n groot familie


Teks:  Romeine 4:1-17

Liedere:  509:1,2  329:1  523:1,2,4

Ons kan na Abraham kyk as ‘n voorbeeld van iemand wat die Here bo alles vertrou het.  En watter voorbeeld was hy nie.  Om alles wat vir jou bekend is agter te laat en God op Sy woord te neem, die vreemde in te trek en te glo dat alles wat Hy vir jou belowe waar sal word.  ‘n Belofte van ‘n groot nageslag en groot grondgebied.  Hy los alles en vertrou God volledig.  En wanneer hy later, na baie jare, uiteindelik ‘n seun in sy lewe kry, vra God van hom die onmoontlike.  Gaan offer jou seun vir My.  Hy slaag die toets deur vir God te wys dat hy bereid is om alles, selfs sy heel kosbaarste, sy enigste seun vir God terug te gee.

In hierdie teks word daar nou vir ons gesê dat ons deel in hierdie belofte of gelofte wat God aan Abraham gemaak het, as ons in Hom glo.  Die verbond wat God met Abraham gesluit het, is ook ons verbond.  Alhoewel ons nie deel van die Joodse volk is nie, is ons deel van die nageslag van Abraham deur ons geloof in Jesus Christus.  Sy bloed was ons skoon, verbind ons aan mekaar.  Ons raak deel van God se hemelse familie.  Dieselfde God wat ‘n verbond met Abraham gesluit het, is ook ons God.  Hy is ook vir ons lief en sorg ook vir ons.  Deur geloof deel ons is die wonderlike beloftes wat God met die mens maak.  God het ons deur geloof deel gemaak van Sy groot familie, wat versprei woon, reg oor die wêreld.  Ons word saamgesnoer in sy familie.  Watter wonderlike voorreg en wete.  Ons maak deel uit van ‘n diverse en ‘n dinamiese familie.  Ons verskil almal van mekaar, maar saam maak ons een groot geloofsfamilie uit.  Deur Christus se geregtigheid is ons nou nuut.  Die gesegde lei, bloed is dikker as water en dit is ook hier die geval.  Ons is kosbaar, baie kosbaar.  So kosbaar dat Jesus vir ons deur Sy eie lewe betaal het.  Ons het waarde vir God en ons kan niks doen om enigiets by hierdie waarde weg te neem of by te voeg nie.  Deur die bloed van Jesus staan ons in ‘n baie besonderse en kosbare verhouding met God.