Preekskets 11 Junie 2023 Ds Jacques – Om in liefde, toegewyd te wees aan die Here


Teks:  Hosea 5:15-6:6

Liedere:  196:1-4  232:1,2  281:1-3  505:1-4

Die Here vil hê dat ons Hom met ons hele hart moet dien.  Ons moet Hom vertrou en in geloofsvertroue, vanuit ‘n getransformeerde hart, die pad saam met Hom loop.  Vandat die Here die volk Israel geroep het en met hulle ‘n verbond gesluit het, tot vandag, bly die Here verbind aan die mensdom.  Israel het gereeld ontrou gewees en die verbond verontagsaam of verbreek.  God sien Sy volk as Sy bruid en ten spyte van die volk se afdwaal, bly God aan hulle verbind. 

Hosea kom herinner die volk aan hulle posisie voor God.  Hy herinner hulle aan hul verantwoordelikheid as God se volk.  Hy waarsku hulle ook dat oordeel op hulle wag omdat hulle nie erns maak met hierdie verhouding met God nie.  Wanneer die politieke situasie onstuimig raak en die gevaar op hul landsgrens dreig, luister hulle nie na die profeet nie.  Hulle nader nie vir God en vertrou Hom vir uitkoms nie.  Hulle gaan eerder ‘n ooreenkoms met die Assiriërs aan.  Hosea berispe die volk en sê dat hulle met hierdie daad hul rug volledig op God gedraai het en besluit het om eerder op mense te vertrou.  Die Jode word veroordeel en binne ‘n dekade sou hulle in ballingskap weggevoer word. 

Die volk het gesukkel om God volledig te vertrou omdat hulle ‘n gebrekkig begrip het gehad van wie God nou eintlik is.  Hulle het nie besef hoe lief Hy hulle het en hoe ernstig Hy oor die verbond tussen Hom en hulle is nie.  Ons moet egter erken dat ons ook maar baie keer op die gebied van vertrou faal.  Ons maak ook ons eie planne en keer blatant ons rug op God. 

Hosea sê vir die volk dat God, ten spyte van hierdie afvalligheid van Israel, gereed staan om hulle te red.  Al wat moet gebeur is dat hulle hul skuld moet erken en leer om Hom te vertrou.  Dan sal Hy ingryp en vir hulle uitkoms gee.  Sommer binne ‘n dag of drie sal alles weer herstel word soos wat die Here wil hê dit moet wees.  Maar hulle wil nie hoor nie.  Daarom dat die Here uitroep:  Wat moet ek met julle doen?  Julle is betroubaar en julle besef nie eens hoe groot julle sonde is nie. 

Kom ons maak seker dat ons nie in dieselfde slaggat val nie.  Deur die Woord te bestudeer neem ons kennis van en vertrou op die Here toe.  God vra van ons ‘n godsdiens wat die hart raak, wat ons van binne verander, wat gekenmerk word deur volledige vertroue op Hom.  Sy genade en vergifnis is ondenkbaar groot.