Laos


DIe kommunistiese party probeer Christene geheer.  Hulle word verbied om ‘n Identiteitsdokument van die staat te ontvang.  Dit bring mee dat hulle van hospitale, skole en ander basiese dienste ontneem word.  In sommige dele van Laos is pastore in die tronk gestop of selfs dood gemaak weens hul geloof.  Steeds staan die pastore sterk en groei die kerk.  Een pastoor sê dat alhoewel hy bewus is van spioene in sy gemeente: “Hulle die evangelie moet hoor”.  Die verspreiding van die evangelie deur middel van MP3 spelers in Laos is so effektief dat amptenare en plaaslike inwoners begin om mense wat daarna in hul dorpies luister begin dreig.  www.is.gd/wb137