Algerië


Ten spyte van vervolging, groei Christenskap, met gemeentes wat uit Arabiere, Berbers en buitelandse gelowiges bestaan en wat onderling ‘n wonderlike eenheid ervaar en wat gesamentlik hul geloof op ‘n nasionale en lewende manier uitdruk.   Met die regering wat verskeie kerkkomplekse toemaak, begin die Christene se bure, wat hulle respekteer, vra:  “Waarom sien die regering die kerk as so ‘n bedreiging?”  Bid dat Moslems op google sal begin soek na antwoorde, drome oor Jesus sal beleef of na programme oor Jesus op satelliet TV sal kyk.  Bid dat gelowiges altyd gereed sal wees om die redes waarom hulle glo te deel.  www.is.gd/wb147