Die Indiese Staat


Die Indiese Staat is besig om in ‘n rigting te beweeg waar gebed vir siekes verbied sal word.  Die hoof minister van die Staat Assam het gese: “Ons wil evangelisasie in Assam bekamp en daarvoor is die verbod op genesing ‘n baie groot mylpaal”.  Genesings byeenkomste is algemeen in Indië en het baie mense oor die jare na Christus getrek, veral waar hulle self genesings beleef het of teenwoordig was hul geliefdes genees is.  Dit het veroorsaak onrus onder die Hindoe meerderheid.  Prys God vir die ontploffing in die groei onder Jesus volgelinge in Indië.  Bid vir standvastigheid en wysheid waar Christene Jesus se lig in hul gemeenskappe skyn.  www.tiny.cc/wb217