Preekskets 28 Mei 2017 Ds D Claassens


PREEKSKETS 20170528

 

Johannes 14:1-14

 

Een van die nuttigste uitvindings van ons dag is sekerlik ‘n GPS.  Niemand hoef ooit weer te verdwaal nie.  Jy kan  nou met behulp van ‘n GPS letterlik op enige plek in die wêreld uitkom.

Filippus soek padaanwysings na die Vader toe.  Jesus sê dat Hy self die pad na die Vader toe is.  Wie by die Vader wil  uitkom moet in ‘n verhouding met Jesus lewe.

Dit is deesdae ‘n struikelblok vir baie mense as gesê word dat slegs Jesus die weg na die Vader is maar Jesus sien Homself nie as een van baie paaie na die Vader toe nie.  Dit sluit aan by Handelinge 4:12 wat sê: Hy (Jesus) bring die verlossing en niemand anders nie.  Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. 

Thomas à Kempis verrduidelik dit as volg:

Jesus sê: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Volg My.

Sonder die weg kan jy nie gaan nie, sonder die waarheid nie verstaan nie, sonder die lewe nie bestaan nie. Ek is die weg wat jy moet volg, die waarheid waarin jy moet glo, die lewe waarop jy moet hoop.  Ek is die weg wat nie kan afdwaal nie, die waarheid wat nooit sal faal nie, die lewe wat nooit finaal is nie.  Ek is die reguitste weg, die hoogste waarheid en die ware lewe. Die ewige gelukkige lewe.  As jy in my weg bly, sal jy die waarheid  ken.

Die Afrikaanse uitdrukking “alle paaie lei na Rome” geld dus nie vir ons  geloofsoortuigings nie.  Dit is daarom baie belangrik om seker te maak op watter pad jy is.  Daar is twee beangrike vrae waarop ons eerlik voor God moet antwoord:  Waarheen is ek op pad en watter pad gebruik ek om by my eindbestemming uit te kom?

As jy in liefde met die God van die Bybel wil leef, en  in liefde met jou naaste, en as jy aan die einde van jou aardse lewe vir ewig by God wil wees,  kan jy nie dink jy kan maar enige pad kies en tog by God uitkom nie.

Waarheen is jy op pad met jou lewe? ‘n Engelse spreuk sê: “If you aim at nothing, you wil hit it all the time “ Indien jy nêrens heen op pad is nie, sal jy daagliks daar uitkom. Sonder ‘n doelwit tref jy geen doelwit nie.” Kan dit die rede wees waarom soveel naam-Christene maklik sê dat ander godsdienste dalk ook die waarheid het? Christene ken soms nie, staan dikwels nie in `n verhouding met die Weg nie. Hulle weet nie altyd waarheen die Weg hulle lei nie.

Jesus sê in Johannes 14:2: “Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem sodat julle ook kan wees waar Ek is.” Is jy op pad na die plek wat Jesus vir sy dissipels gaan gereedmaak het? Is die fokus van jou lewe ingestel op dié één doelwit, naamlik om by God te wees? Jy kan op die oomblik op ‘n lewenspad wees wat besaai is met voorspoed en sukses, maar wat nie na die Vaderwoning lei nie.

Dit gaan ons egter niks help om net hierdie pad, Jesus te bewonder nie.  So asof ons op ‘n berg staan en na ‘n kronkelpad kyk nie.  Ons moet self op die pad loop.  Ons moet ons in geloof aan Jesus verbind en ons lewe in sy hande plaas.

 

Ds Derick Claassens