Preekskets 27 Augustus 2017 Ds Thinus – Keer terug na die Woord


Skriflesing: 2 Konings 22 vers 1 – 23:3 ; Hebreers 4:12,13

Tema: Keer terug na die Woord

Die Bybel raak verlore

Die Bybel raak verlore in die kerk. Die godsdiens en staatstruktuur was ten tyde van die bewindsaanvaarding van Josia in ‘n haglike toestand. Die hele land was in Assiriese distrikte verdeel en die beelde van die Assiriese gode het oral in die land gepryk. Daar was ook die tydsgees om mee rekening te hou. Die Ou Nabye Ooste was gekenmerk deur pessimisme.

Slegte voorbeelde

Josia se voorgangers was sy oupa Manasse en sy pa Amon. Van Manasse lees ons in 2 Konings 21:2,3-6 dat hy gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. In die tempel is altare vir ander gode opgerig. Manasse het sy eie seun aan heidense gode laat offer. Amon het in sy pa se voetspore gevolg en dieselfde afgode as sy pa gedien.

Nie nog ‘n koning soos hy nie

Amon is opgevolg deur sy seun, Josia. Josia was ‘n besondere koning veral wat sy verhouding met die Here betref. In 2 Konings 23:25 lees ons: “Daar was nie voor hom nog so ’n koning soos hy wat hom tot die Here bekeer het met sy hele hart en siel en met al sy kragte in ooreenstemming met die hele wet van Moses nie, en na hom was daar ook nie ’n koning soos hy nie.” Hy het die tempel laat herstel tot eer van die Here. Die afgodsbeelde en altare van afgode het hy laat afbreek. Hy het sy staatssekretaris, Safan, na die tempel gestuur om die betaling vir die herstelwerk te reël. Daar aangekom, lig die hoëpriester Gilkija hom in dat hy daar tussen die rommel in die huis van die Here die wetboek gekry het.

Die wetboek word ontdek

Wat tragies was, was dat die wetboek in die tempel verlore gegaan het. Die wetboek is nie gelees nie. Niemand het geweet waar dit was nie en niemand het daarna gesoek nie. Die staatssekretaris het koning Josia ingelig oor die werk wat aan die tempel gedoen is. Hy het Josia van die wetboek vertel en dit vir hom voorgelees. Koning Josia het dadelik besef dat hy en die volk skuldig was. As teken van berou het hy sy klere geskeur en dadelik verder opgetree. Hy het ‘n senior afvaardiging van vyf man na die vroueprofeet Gulda toe gestuur om die Here te raadpleeg. Die Here het gesien dat Josia se hart geraak was deur die woorde wat hy gehoor het. Josia het berou getoon en daarom sou die straf van die Here hom nie tref nie. Josia het die hele volk, groot en klein, by die tempel bymekaar geroep. Hy het die mense opgeroep tot gehoorsaamheid. Josia en die volk het die verbond met die Here hernu. (2 Konings 23:3). Josia het in vrede gesterf.

Wat ‘n beroering

Wat ‘n beroering kan die Woord van die Here nie veroorsaak nie!

Reformasie/kerkhervorming

Die Reformasie in Duitsland het met een teksvers onstaan. “Die regverdige sal uit die geloof lewe” (Romeine). Gevaar is egter dat ons afgestomp kan raak vir die Bybel se riglyne en waardes. Soos ‘n ruimtetuig sy koers aanpas, so moet die kerk doelgerig leef volgens die waardes van God se koninkryk. Daarom leef die kerk met die Woord in die hand….om Sy koninkryk uit brei. Ons lewe met hoop want ons lewe in geloof. Kerk-wees is om op pad te wees, om op-koers te wees! Volgens Hebreërs 4:12 en 13 is die Woord van die Here lewend en kragtig. Soos ‘n chirurg gebruik die Here die Woord om ons gesond te maak.