Preekskets 10 September 2017 Ds Jacques – Die Here is by ons


Tema:  Die Here is by ons

Teks:  Psalm 46

 

  • Om ‘n kind van God te wees beteken nie dat ‘n mens geen probleme gaan ervaar nie.

1 Petrus 5:7 leer ons dat ons ons sorge op God moet plaas.  Hierin sien ‘n mens die uitnodiging van die Here, maar ‘n mens besef ook dat sorge en bekommernis ‘n realiteit van ons lewe is.  Alhoewel Paulus in die Romeine brief baie maak van die triomf van God se genade, skryf hy ook oor die lyding wat gelowiges ervaar.  Hierdie aardse lyding is ongelukkig onvermydelik.  Paulus skryf juis vir ons van die verskriklike lyding wat hy moes ervaar as gevolg van die buitengewone lewe wat hy geleef het.  Maar die lyding en sorge van die lewe gebeur met elke liewe mens.  In elke mens se lewe is sy of haar omstandighede uniek of buitengewoon.

Vir sommige mens lê die antwoord vir die hantering van ons probleme daarin om die “power of positive thinking” te gebruik om oor die probleme te kom.  Die Bybel leer ons egter dat dit nie die antwoord is nie.  Ons as mense is maar swak.  Dit is God wat magtig en sterk is.

  • God is magtig

Die Bybel is baie duidelik hieroor.  Werp jou sorge op Hom.  Soms herhaal ons hierdie boodskap in ons gedagtes, maar dan hou ons steeds aan om onsself oor ons omstandighede te bekommer.  Ons lê nagte wakker en maak planne.  Romeine 8:31-38 is ‘n uitsonderlike teks wat ons leer dat niks ons ooit van die liefde van Jesus kan skei nie.  Paulus skets hier haaglike omstandighede wat met ons kan gebeur, maar dank om hy tot die slotsom dat niks hiervan ons van Jesus se liefde kan skei nie.  Die satan probeer kliphard om ons met die hulp van hierdie dinge aan God se getrouheid te laat twyfel.  As hy dit kan regry om met die hulp van hierdie dinge in God se liefde te laat twyfel en te maak dat ons ons vertroue in God begin verloor, het hy in sy doel geslaag.

  • Die Bybel is vol verhale van kinders van God wat weet dat God daar is in tye van nood

Veral die Psalms is vol hiervan.  Psalm 46 is ‘n sprekende voorbeeld hiervan.  Ons lees in hierdie Psalm van ‘n man wat baie teenspoed en probleme ervaar het, maar hy het nooit in sy vertroue in God verslap nie.  God bly vir hom sy toevlug en sy rots.  En dit maak dat hy ander mense kan uitnooi om ook te bedaar en te erken dat God troos en in beheer is.

  • Is dit maklik?

Verseker nie.  Dink net wat Paulus alles moes deurmaak.  Wat Paulus egter kan regkry was om verby sy omstandighede te kyk en God se teenwoordigheid binne dit alles raak te sien.  Dit het gemaak dat hy sy tronktyd maksimaal kon gebruik om die evangelie uit te dra deur sy mede-gevangenis te versterk, die wagter van Jesus se liefde te leer en vir baie gemeentes briewe van bemoediging te skryf.  Hy kan in dit alles sê dat hy homself kan verbly ten spyte van alles.

God bied vir ons dieselfde in ons omstandighede.  Vertrou Hom, gee oor aan Hom en volg Hom passievol na soos wat Paulus gedoen het.