Preekskets 17 September 2017 Ds EJ Leach


Die Here maak baie keer ongelooflike keuses wanneer Hy mense roep om Hom te volg.  Die idee wat ons van die ideale volgeling van Jesus het verskil heeltemal van dit wat Hy in mense raaksien.

Dink maar aan verhale soos Dawid, Saulus, Gideon….  Almal mense wat op ‘n eerste oogopslag nie soos die ideale kandidaat as ‘n leier gereken sou word nie.

Maar by die Here werk dinge anders.  Hy kyk nie na die fisiese voorkoms of die menslike eienskappe waarna ons gewoonlik kyk nie.  By Hom gaan dit oor die postensiaal wat Hy by mense waarneem.

Hy besef dat daar met Sy betrokke wees by ‘n mens se lewe iets in ‘n mens se lewe verander wat geen mens, sonder die hulp van God, ooit op sy eie sou kon regkry nie.

Vandag se verhaal is so ‘n verhaal:  Die roeping van ‘n tollenaar.

Tollenaars was gehate mense.  Hulle het hul eie mense uitverkoop. Hulle het hulself verryk deur hul eie mense uit te byt.

Hoe?:  Deur onnodige belastings, ekstra geld in hul eie sakke te druk, deur mense af te pers.

Maar Jesus sien iets anders raak.  Daarom roep hy hierdie sondaar mens.  Volg my!  En Matteus sien iets raak van ‘n God wat verby die menslike foute en gebreke kyk.  Dit raak sy hart.  Hy voel waardevol en dat hy raakgesien is.  ‘n Gehate mens raak ‘n ware volgeling van Jesus.

‘n Demonstrasie:

Kan ‘n potlood op sy eie skryf?  Nee. Hy het ‘n kunstenaar of ‘n skrywer se hand nodig om hom vas te hou en dan pragtige sketse te maak of briewe of stories te skryf.  Hy is niks sonder die hand wat hom vashou nie.  Hy kan niks doen sonder die hand wat hom hanteer nie.

Ons as mens is net so.  Soos Matteus.  Niks as die hand van God ons nie vashou en deur sy inwerking in ons, ons gebruik nie.

Maar ‘n potlood kan steeds niks doen as die punt van die potlood nie skerp gemaak word nie.  En kort kort skerp gemaak word nie.  Anders teken ‘n mens lelike, dik strepe.  Die sketse is onnet.  Die skerpmaak help dat die potlood dit wat hy kan en moet doen beter kan doen.

So ook met ‘n mens.  Ons kan nie in die hand van God dieselfde bly nie.  Ons moet van tyd tot tyd skerp gemaak word.  God moet ons gedrag deur Sy skerpmaak verander.

Maar steeds kan die potlood niks maak as daar nie lood in die potlood is nie.  Die hout van die potlood is maar net die houer waarin die lood geberg word.  Die lood doen die skryfwerk.

So ook met ‘n mens.  Dit is die Gees van die Here wat deur die mens werk.  Die Gees moet die mens vul anders gaan daar nie iets deur die potlood gebeur nie.

Laastens maak die potlood van tyd tot tyd foute.  En daarvoor is daar ‘n uitveër nodig om die verkeerde merke uit te vee, sodat die regte dinge op die papier geskryf of geteken kan word.

So ook met ‘n mens.  Die mens leef en maak foute.  Ons noem hierdie foute sonde.  Daarvoor het ‘n mens Jesus se vergewende bloed nodig.  Dit is net die Here wat die uitveë werk kan doen.

In dit alles besef ‘n mens dat dit net die Here is wat in alles in beheer moet wees, om seker te maak dat dinge werk soos dit moet.  En dinge gebeur inderdaad ook soos wat dit moet, want die een wat die potlood vashou weet wat hy wil maak of teken.

Dit is so ook met die mens.  God weet waarmee Hy besig is, waarmee Hy met die mens oppad is en wat Hy deur die mens wil bereik.   En dis inderdaad wat Hy met ‘n sondige tollenaar regkry.  Kyk net wat het Matteus na hierdie ontmoeting alles vir Jesus gedoen.  Of eerder, wat het Jesus alles met en deur Matteus gedoen.

Die vraag:  Wat dan van elkeen van ons?  Wat beplan God nie nog alles vir elkeen van ons nie?  Hoe sal ons geestelike invloed nie vergroot as ons ook soos ‘n Matteus onsself volledig in God se hand kan plaas en ons lewens deur Hom laat beheer nie?