Preekskets 08 Oktober 2017 Ds Thinus – Wat is jou belangrikste bate?


Wat is jou belangrikste bate?

Filippense 3:4-14                 

Waarna soek jy in die lewe?

Wat is vir jou die belangrikste in die lewe? Henri Nouwen skryf hoe ons dikwels ons lewens grond op wat ons het, wat ons doen en wat ander mense van ons dink. Hy gaan verder en sê dat al drie hierdie maniere om na onsself te kyk, verkeerd is. Die waarheid is eerder dat ons God se geliefde dogters en seuns is.

Om Christus te ken oortref alles

In vers 7 skryf Paulus: “om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde” En dan herhaal hy dit (10), waar hy skryf: “Al wat ek wens, is om Christus te ken …”

Dit is duidelik dat daar in Paulus se lewe ‘n verandering gekom het. Wat vroeër vir hom belangrik was, dra nou geen gewig meer nie. En die rede daarvoor is glashelder. Dit is Christus wat die verskil gemaak het.

Geestelike bankstaat

Van die sewe aspekte wat hy na verwys, het hy vier ontvang as gevolg van sy geboorte en drie deur sy toedoen. Volgens sy geboorte is (a) Paulus besny op die agste dag (en dus nie ’n heiden nie); (b) ’n Jood uit die Joodse volk (en nie bloot ’n proseliet nie); (c) uit die stam van Benjamin (‘n belangrike stam) en (d) ’n Hebreër uit die Hebreërs (Hebreër het na Arameessprekende Jode verwys). As volwassene het Paulus sy Joodse geloof opreg uitgeleef.  Hy het gekies (e) om die wet soos ’n Fariseër te vertolk (f) die Christene te vervolg en was hy (g) volgens die Joodse wet sonder foute gewees.

Nuwe betekenis

In die lig van Christus word dit eintlik duidelik wie en wat hy was. Hy was ‘n niksnuts, waardeloos. Maar in Christus, na daardie ontmoeting op die Damaskuspad, het God hom ‘n ‘n nuwe lewe gegee.

Om Christus beter te ken

Wat beteken hierdie uitdrukking? Twee dinge: Om in die eerste plek die krag van Jesus se opstanding te ken. Dit is nie teoretiese kennis nie. Dit is die ervaring van ‘n ontmoeting met die lewende God. Maar om Christus te ken, beteken in die tweede plek om kennis van Christus se lyding te dra (Paulus self was in die gevangenis).

Groei in kennis

Hy sê vir die gemeente in Filippi, om Christus te ken, is nie ‘n eenmalige en afgehandelde saak nie. Daar moet groei wees.

Bewonderaars, leerlinge en dissipels

Die onderskeiding wat ‘n teoloog Kierkegaard gemaak het, help. Bewonderaars dink baie van Jesus en sy leer, sien Hom as ‘n besondere mens. Leerlinge staan veel nader aan Hom. Hulle wil van Hom leer en kan dit later selfs op hulle beurt vir ander leer. Dissipels egter, is nie net verbonde aan sy leer nie, maar aan Homself.

Wat beteken dit prakties?

Ek dink Paulus help ons juis hiermee. Hy help ons om die omgekeerde waardes van die evangelie te verstaan. Dat dit wat oënskynlik waardevol is, die uiterlike dinge, nikswerd kan wees. Dat dit nie my volksverband, of my taal, of my status, of my besittings, of my opvoeding is wat belangrik is wanneer ek Christus wil ken nie, maar of ek iets verstaan van die gekruisigde Christus.

Om vis met kaal hande te vang

Die waardes van die samelewing pas ons soos ‘n handskoen. Met daardie handskoene wil ons die waardes van die evangelie van Christus probeer vang. Dit kan nie.

Woorde van bemoediging

Vers 12 is seker een van die belangrikste verse in die brief. Paulus skryf dat al het hy nog nie alles ontvang nie – letterlik “gegryp” nie, is sy troos dat hy reeds deur Jesus gegryp is.