Sentraal Asië


Nadat ‘n span wat die Jesus-film vertoon het, nouliks van radikale Moslems ontvlug het, ervaar hulle ‘n jaar later dat God hulle na dieselfde nedersetting roep.  Hulle het beleef hoe God se hand wonderbaarlik oor hulle was tydens die vertoning van die film, waar 167 mense Jesus aangeneem het.  Bid asseblief vir die nuwe gelowiges, dat hulle sterk sal staan en tot geestelike volwassenheid sal groei in hierdie bedreigende omgewing.  Bid dat hulle standvastig en wys sal wees in die verkondiging van hul nuutgevonde geloof.  www.tiny.cc/wb02