KERRSBOODSKAP 2023 Ds Jacques

Die God wat by Sy mense kom bly het Wanneer die engele aangekondig:  “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here”, word die boodskap heel eerste met skaapwagters gedeel.  Die Herder se geboorte word aan skaapwagters aangekondig.  Hy, die Herder vir herders, die Herder vir verlore mense, […]

Kersfees in China?

Baie mense in China vier Kersfees, maar dit is geneig om ‘n baie gekommersialiseerde fees te wees, met baie min kennis van Jesus.  Die kerk sien dit as ‘n ideale geleentheid vir uitreik.  Kerke hou Kersvierings met doopgeleenthede, kore wat kersliedere sing en die Kersverhaal wat vertel word.  Desember is ‘n fenominale maand vir nuwe gelowiges om […]

Preekskets 26 November 2023 Ds Jacques – Terwyl die Meester weg is

Teks:  Matteus 25:31-46 Liedere:  215:1-5   223:1,2,3   590:1,2 Ons is nie van nature daarop ingestel om die dinge te doen wat vir God belangrik is nie.  As ons die teks lees kom ons baie gou agter dat albei die partye wat in die teks genoem word, daarmee sukkel.   By die oordeelsdag word albei groepe se antwoord […]

Finland

Heelwat meer as 80% van Finne identifiseer hulself as Christene, maar slegs 3% gaan op ‘n weeklikse basis kerk toe.  Met die kerk wat ‘n sekulêre siening oor die Evangelie huldig, is Islam en rand gelowe aan die groei.  Prys God vir die 13 000 mense wat vanjaar se Christen fees bygewoon het, waar 30 […]

Preekskets 19 November 2023 Ds Jacques – God is liefde

Teks:  1 Johannes 4:7-21 Liedere:  156:1-4  241:1,2  250:1,2  155:1,2,3   God is liefde.  Hier val die klem op die woord “is”.  Die implikasie is dat God nie van tyd tot tyd vir sekere dinge of sekere mense lief word en dan weer vir ander dinge of mense nie, of dat God se liefde tydelik is en […]

Algerië

Ten spyte van vervolging, groei Christenskap, met gemeentes wat uit Arabiere, Berbers en buitelandse gelowiges bestaan en wat onderling ‘n wonderlike eenheid ervaar en wat gesamentlik hul geloof op ‘n nasionale en lewende manier uitdruk.   Met die regering wat verskeie kerkkomplekse toemaak, begin die Christene se bure, wat hulle respekteer, vra:  “Waarom sien die regering die […]

Preekskets 12 November 2023 Ds Jacques – Herdenk Sy offer met dankbaarheid

Teks: 1 Korintiërs 11:23-34 Liedere:  393:1,2   244:2,3   268   238:1,3,4   305:1,2,3 God beseël Sy redding deur Sy eie Seun se bloed.  God wil hê dat mense gered moet word.  God wil hê dat mense met Hom in ‘n verhouding moet staan.  Ongelukkig veroorsaak ons oortredings, ons sondige aard, dat so ‘n verhouding nie moontlik is nie.  […]

Preekskets 05 November 2023 Ds Jacques – 100% vir Jesus

Teks:  Openbaring 2:1-7, 3:1-6 en 14-22 Liedere:  542:1,2   551:1-4   Flam 105 Jesus vra volle toewyding van elke mens wat aan Hom verbind is.  Toegewyd beteken om geheel el al aan iets of iemand verbind te wees.  Om jou heeltemal oor te gee of om geesdriftig te wees.  In Engels praat ons van “dedicate” of “devote”.  […]

Sirië

Sirië is in sy 13de jaar van burgeroorlog.  Verplaaste mense, lugaanvalle, sanksies en protes optogte is algemeen.  ‘n Aardbeweging vroeër vanjaar het die lewe vir baie mense in die Moslem land verder gekompliseer.  Dit maak dat hulle sukkel om te oorleef.  Ten spyte van hier gure omstandighede het die kerk gegroei. Op baie maniere was die […]